O mně

     Světlo světa jsem spatřil poprvé v roce 1953. Od narození, až na několik výjimek, žiji v Polabí.

     Fotografie mě provází od dětství, kdy díky svému otci jsem měl možnost sledovat a vyzkoušet si celý proces vzniku fotografie. Od roku 1980 se stalo fotografování hlavní náplní mé profese. Výuční list fotografa jsem získal v roce 1981. Pražskou fotografickou školu ukončil v roce 1984 absolutoriem. Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě jsem opustil s diplomem v roce 1997.

     Na začátku osmdesátých let jsem začal své práce publikovat a od té doby fotografuji pro nejrůznější zákazníky u nás i v zahraničí. Zahraničními zákazníky mi doposud byly například vláda Francouzské republiky, France Telecom, Carrefour, nakladatelství MARSAM Paříž nebo společnost Euforia v Miláně.